Trygghet som minimerar ert stillestånd

Slangakuten är specialister på mobil tillverkning av hydraulslang på plats. Vi hjälper våra kunder i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Norrköping och Linköping med omnejd och sedan 2008 har vi utfört mer än 20 000 uppdrag. Vår genomsnittliga ankomsttid till ett uppdrag är 24 minuter, vilket vi är stolta över – och vi jobbar hela tiden på att bli ännu bättre. Som kund hos oss kan du känna att vi alltid finns tillgängliga och att vi levererar trygghet och service över dina förväntningar. Du kan lita på att Slangakuten snabbt kommer att lösa dina problem.

Miljön är viktig för oss

Slangakuten arbetar i enlighet med ADR 1.3. Alla servicetekniker genomgår utbildning och certifiering för att trygga kunskapen kring företagets rutiner gällande transport av farligt gods och hantering av farligt avfall.

Vår historia

Slangakuten startade 2008 i Stockholm och Göteborg. Vi utförde då cirka 190 uppdrag i månaden med hjälp av vår ledningscentral i Stockholm och sex servicebilar. 2011 utvidgade vi vår verksamhet till att omfatta även Malmöområdet, vilket var en spännande utmaning. Sommaren 2015 etablerade vi oss även i Helsingborg, Norrköping och Linköping. Sedan starten har vår omsättning ökat till drygt 15 miljoner SEK (2015). Vi utför nu över 500 uppdrag i månaden och växer tillsammans med våra kunder för varje dag som går.

Du spar både tid och pengar genom att anlita oss!