• Zon 1
  • Zon 2
Stockholm
Stockholm
Göteborg
Göteborg
Skåne
Skåne
 
Östergötland
Östergötland

Akuta reparationer

Normal* Jour**
Expressavgift 295 kr 590 kr
Framkörningsavgift Zon 1 - 415 kr
Zon 2 - 675 kr
Zon 1 - 790 kr
Zon 2 - 1.350 kr
Arbetskostnad 15 kr/min [minimum 30 min] 28 kr/min [minimum 60 min]
Materialkostnad Marknadspris Marknadspris

Förebyggande underhåll

Pris
Besiktning 150 kr/fordon (beloppet dras av om vi får utföra uppdraget)
Byte av slang 15 kr/minut i arbetstid (kostnad för material tillkommer)
Materialkostnad Marknadspris
  • * Normal: vardagar 07.00 - 17.00.
  • ** Jour: vardagar 17.00 - 07.00 samt helgdagar.
  • Priser exklusive moms.

Nedanstående villkor gäller såvida ej annat skriftligen avtalats.

PRIS

Vänligen se vår prislista.

BETALNINGSVILLKOR

Vänligen se faktura. Försenad betalning debiteras med dröjsmålsränta på 11,5% per år.

ÄGANDERÄTT

Levererat gods förblir Slangakutens egendom till dess att det till fullo betalats.

FAST PRIS - ÅTERVINNING

Slangakuten tar i samband med byte av slang ut en avgift. Avgiften täcker en miljömässigt korrekt hantering av begagnad slang, för att minimera negativ miljöpåverkan.
Miljöavgiften är beräknad utifrån all slang som Slangakuten säljer. Detta är en service från Slangakuten och innebär att vi även tar emot konkurrenters begagnade slangar.
För Slangakuten är det viktigt att ta miljöansvar. Genom att ta emot begagnade slangar så uppmuntrar vi kunderna att, för en låg avgift, lämna in slangen för återvinning och på så sätt säkerställa att den begagnade slangen tas hand om på ett miljövänligt sätt.

GARANTI

Slangakuten lämnar ett års garanti på alla hydraulslangar som bytes i sin helhet. Vid reparation – skarv av hydraulslang gäller inga garantier från Slangakutens sida.

REKLAMATION

Vid reklamationsärende åligger det kunden att ta kontakt med Slangakuten för att åtgärda uppstått fel. Slangakuten genomför reklamationsärenden vardagar dagtid, ej vid gällande jourtaxa. Slangakuten bär inte ansvar att bekosta reklamationer genomförda av tredje part.

ÖVRIGT

I övrigt gäller allmänna leveransbestämmelser NL01 och NL09